Transfer termiczny

W transferze termicznym (heat transfer) obraz jest wstępnie nadrukowany na nośniku w postaci taśmy, zwykle w wielu kolorach. Następnie jest nanoszony na przedmiot poprzez dociśnięcie podgrzewanym stemplem.

Do druku transferów termicznych stosowane są najczęściej wielokolorowe maszyny sitodrukowe. Używane są również maszyny drukarskie wklęsłodrukowe i fleksograficzne. Transfer termiczny złożony jest z szeregu warstw farb drukowanych selektywnie na nośniku będącym taśmą papierową lub poliestrową. Farby są nanoszone w odwrotnej kolejności – pierwsza będzie warstwa, która okaże się warstwą zewnętrzną po naniesieniu transferu na przedmiot, ostatnia warstwa będzie stykała się wtedy z powierzchnią przedmiotu. Możliwe jest stosowanie dodatkowych warstw w celu poprawienia przylegania, odporności chemicznej i mechanicznej, odporności na promieniowanie UV lub spełnienia innych wymagań wynikających z zastosowania przedmiotu.

Do nanoszenia transferów termicznych stosowane są urządzenia podobne do maszyn używanych do znakowania folią na gorąco (hot foil printer). Ponieważ wymagane jest właściwe umieszczenie obrazu na przedmiocie, urządzenia wyposażone są w precyzyjny mechanizm przesuwu taśmy nośnika z optoelektronicznym systemem pozycjonowania. Dokładność pozycjonowania transferu może być nawet wyższa od dokładności  wykonania przedmiotu.

Czytaj dalej

 

Przykładowe zastosowania

Zdobienie obudów telewizorów

Karta informacyjna

Zdobienie pojemników z tworzyw sztucznych po obwodzie

Zdobienie pojemników z tworzyw sztucznych na powierzchni płaskiej