Druk tamponowy

Kiedy w 1989 roku Tampotechnika rozpoczynała swoją działalność, stosowanie druku tamponowego było rzadkością. Wyobrażenia o stosowaniu tej techniki były zupełnie egzotyczne, a dostępne urządzenia nie dawały możliwości uzasadnionego wyboru do realizacji postawionego zadania.

Od tego czasu zrealizowaliśmy kilka tysięcy zastosowań druku tamponowego, uczestniczyliśmy w najważniejszych branżowych wystawach i targach, odwiedziliśmy najlepszych na świecie producentów. W oparciu o zdobytą w ten sposób wiedzę i doświadczenie, staramy się  zapewnić naszym klientom wszystkie informacje niezbędne do realizacji właściwej inwestycji, dostosowanej do rzeczywistych potrzeb.