Klasyfikacja technik zdobienia wyrobów

Większość wytwarzanych przedmiotów zawiera szereg informacji: dane o przeznaczeniu, sposobie używania, składzie, producencie itp. Informacje te są zwykle nadrukiem trwale związanym z przedmiotem. Wiele wyrobów posiada ponadto nadruki dekoracyjne, podnoszące ich walory estetyczne.

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych staje przed wyborem techniki wykonywania nadruków. Techniki druku bezpośrednio na wyrobie zapewniają większą elastyczność organizacji produkcji i związane są z mniejszymi kosztami przygotowania produkcji. Stawiają one natomiast wyższe wymagania w zakresie utrzymywania parametrów zabezpieczających stałą, wysoką jakość zdobienia, wymagają kontroli warunków środowiskowych (emisja rozcieńczalników i ozonu) oraz zastosowania urządzeń do utwardzania farby (cieplnych lub UV).

Tampotechnika sp. z o.o. dostarcza technologie druku tamponowego, tamponowego druku rotacyjnego i sitodruku.

Druk tamponowy polega na przenoszeniu farby ze wzoru, znajdującego się na formie drukowej, za pomocą tamponu na powierzchnię przedmiotu. Efekt przenoszenia farby jest związany ze zmianami jej lepkości na skutek odparowania rozcieńczalnika. Wklęsła forma drukowa jest pokryta farbą o znacznej lepkości. Po przesunięciu po powierzchni formy drukowej ostrej krawędzi rakla zgarniającego farba pozostaje jedynie we wgłębieniach formy. Tampon o kształcie wypukłym, wykonany z gumy silikonowej, zabiera farbę z wgłębień formy i przenosi na powierzchnię wyrobu. Elastyczność tamponu pozwala na dostosowanie się jego kształtu do kształtu przedmiotu.

Zalety: druk na powierzchniach nieregularnych, możliwość druku wielokolorowego w jednej operacji, dobra jakość nadruku, drukarki uniwersalne w zastosowaniach i ekonomiczne.

Wady: ograniczona wielkość nadruku, cienka warstwa farby, wiele parametrów wpływających na jakość nadruku.

Zastosowania: wyroby techniczne, sprzęt RTV i AGD, artykuły reklamowe.

 Tamponowy druk rotacyjny z formą drukową i tamponem w kształcie walców stosuje się do druku ciągłego na wytłaczanych profilach i do wydajnego druku przy masowej produkcji takich wyrobów, jak zakrętki, strzykawki jednorazowe itp.

W technice sitodruku elastyczny rakiel przeciska farbę pokrywającą siatkę na drukowany przedmiot. Siatka (z poliestru, poliamidu lub stali) jest naciągnięta na ramie. W procesie obróbki fotochemicznej siatka staje się szablonem wzoru, który ma być drukowany. Przemieszczenie rakla umożliwia nadruk na powierzchniach płaskich. Przemieszczenie siatki zsynchronizowane z obrotem przedmiotu będącego walcem lub stożkiem umożliwia nadruk na powierzchni tego przedmiotu.

Zalety: dokładny druk z możliwością uzyskania wypukłej warstwy farby, proste urządzenia drukujące.

Wady: tylko jeden kolor w jednej operacji, urządzenia do druku wielokolorowego są złożone z szeregu drukarek jednokolorowych, niewielka trwałość formy drukowej – sita, druk tylko na powierzchniach płaskich, walcowych i stożkowych.

Zastosowanie: opakowania kosmetyków, wyroby techniczne, płyty CD.

 

Druk tamponowy

Druk tamponowy rotacyjny

Sitodruk

Produkcja mało- i średnioseryjna

++

++

Produkcja wielkoseryjna

++

++

++

1 kolor

++

++

++

2–4 kolory

++

+

+

Zdobienie powierzchni płaskich

++

++

++

Zdobienie na okrągło

++

++

Zdobienie 3D

+

Zdobienie wyrobów o złożonym kształcie

++

Zdobienie profili

++