Fusion F 300S moduł suszący UV

Fusion F 300S to moduł suszący UV do utwardzania nadruku na profilu z tworzywa sztucznego.

Technologia lamp Fusion UV jest inna niż tradycyjne lampy rozładowcze rtęciowe metalohalogenkowe. Lampy te mają zasilanie bezprzewodowe i nie posiadają elektrod. Zawarta w nich plazma pobudzana jest mikrofalami z wbudowanego magnetronu. Taka konstrukcja zwiększa żywotność lampy, gdyż w tradycyjnych lampach rozładowczych właśnie elektrody zużywały się szybciej (widoczny na bańce wokół elektrody szary pierścień z odparowanego materiału elektrody), wymuszając większy pobór prądu, tym samym większą emisję ciepła a w efekcie stopniowy spadek natężenia promieniowania w czasie (ok. 30% w stosunku do mocy nominalnej średnio po ok 1000-1500 godz. pracy. W przypadku lamp Fusion zjawisko spadku natężenia promieniowania w czasie prawie nie występuje w ciągu 8000 godz. (dla lamp rtęciowych niedomieszkowanych) i w ciągu 6000 godz. (dla lamp rtęciowych domieszkowanych, żelazowych lub galowych). Jest to średnio ok. 5 razy dłużej niż w przypadku lamp rozładowczych. Dodatkowo konstrukcja taka pozwala na zastosowanie małej średnicy bańki dając lepsze skupienie wiązki i zwiększenie natężenia UV na produkcie co jest jeszcze wspomagane w module przez specjalny reflektor eliptyczny.

Promienniki UV są przełączane elektronicznie do stanu gotowości „Stand-by” , dlatego w systemie Fusion nie ma potrzeby stosowania przysłony osłaniającej od promieniowania resztkowego. Po przełączeniu modułu z trybu pracy „ON” do stanu gotowości „Stand-by” układ potrzebuje ok. 16 sek. by być gotowym do ponownego uruchomienia.

Dane techniczne:
Moc instalacyjna: 2 kW (zasilanie 230 V / 50 Hz).

W module UV zastosowana jest lampa UV o parametrach:
• Długość łuku lampy UV: 150 mm
• Liniowa gęstość mocy: 120 W/cm,
• Maksymalna moc robocza: 1,8 kW

Moduł UV oddziałuje na materiał z jednej strony.

Fusion-F-300S-szpar